Lyst til å bli med?

Korpset ønsker alltid nye medlemmer

 

Hvem kan spille i korps?

ALLE kan spille i korps og ALLE er velkommen! En trenger ikke kunne spille et instrument eller kunne noter fra før. Det vil en lære når en begynner hos oss.
Mange begynner i korpset når de går i 2. – 5. klasse, men om en er eldre eller yngre er det ikke noe problem.

Korps er en av de få fritidsaktivitetene hvor alder og kjønn ikke avgjør hvem du «kommer på lag med», og slik sett er det en fin fritidsaktivitet søsken kan ha felles.

 

Når kan en begynne i korpset?

Korpset arrangerer hver vår (mai/juni) og høst (august/september) rekruttering hvor vi inviterer til instrumentprøving.
Her kan en komme å prøve de forskjellige instrumentene og bli bedre kjent med oss. Om en ønsker å begynne i korpset kan en melde seg inn samme kveld.

Følg oss på facebook for ikke å gå glipp av neste runde med instrumentprøving og innmelding i korpset.

Det er selvfølgelig helt i orden å begynne i korpset utenom hovedopptakene også.
Ta kontakt med korpsleder for nærmere avtale.

 

Får en spille det instrumentet en ønsker?

Det er veldig viktig for oss at alle får spille et instrument de selv ønsker, både med tanke på trivsel og motivasjon for å øve.
De som ønsker å begynne i korpset lager en ønskeliste over de instrumentene de har lyst til å spille og ut fra disse listene finner vi et instrument for alle!

 

Når er det øvelse?

Korpset øver på torsdager på Mjøndalen skole.
Korpsets øvingstid er kl. 17.30 – 20.00,
men de yngste musikantene har en noe kortere øvelse.

I tillegg til korpsøvelsene får alle musikantene ukentlige spilletimer på sitt instrument med instrumentallærere ansatt ved kulturskolen.
Tid og sted for disse timene avtales med instrumentallærer.

 

Hva dekker medlemskontingenten?

Medlemskontingenten er på 2000 kr pr. halvår og dekker:

 • Ukentlige spilletimer med høyt utdannede instrumentallærere ansatt ved kulturskolen
 • Instrument m/vedlikeholdsutstyr og evt. bæresele
 • Noter, notestativ, noteklype, marsjhefte
 • Uniform
 • Forsikring av musikant og instrument
 • Reparasjon av instrument ved behov

Det gis søskenmoderasjon i medlemskontingenten dersom en har mer enn ett barn i korpset.

Ved deltakelse på sommerkurs i regi av Norges Musikkorpsforbund eller deltagelse i kretskorps, dekker korpset halvparten av deltakteravgiften.

 

Er det mye dugnadsarbeid?

Nei, korps har fått et ufortjent dårlig rykte med tanke på dugnader.  Dugnadene i MSSK er svært overkommelige, de er få, forutsigbare og godt planlagt.

 • Loppemarked
  En helg i september arrangerer korpset loppemarkedet. Dette er korpsets viktigste inntektskilde og her arbeider både musikantene og foresatte sammen
  for å oppnå ny inntektsrekord hvert år. Foresatte bidrar med innsamling av lopper etter nærmere avtale.
 • Loddsalg
  En gang i året har korpset lotteri. Da får musikantene med seg loddbøker for å selge i sitt nærmiljø. Premie til alle musikanter som har solgt ut loddboka.

 

Bli med å få hjerte for korps!

 

 

Kontaktperson:
Eldbjørg Torsøe
tlf. 907 85 623
e-post: eldbjorg.torsoe@gmail.com